show sidebar & content

Renovatie Van Gend & Loos loods Coevorden

03 okt 2014 / in Regionieuws

In maart werden de plannen gepresenteerd, 3 oktober werd het startsein gegeven voor de renovatie van de Van Gend & Loosloods. Eind maart, dus over zes maanden, moet het pand zijn opgeleverd in verband met subsidie. In het pand, een Smart Work Centre, komen bedrijfsruimten, flexplekken en vergader- en presentatieruimtes voor ondernemers. De investering in de restauratie en de verbouwing bedraagt ongeveer 600.000 euro, waarvan de gemeente Coevorden via de RSP-gelden ca. 57.000 euro zelf betaalt. Het overgrote deel is gesubsidieerd: 150.000 euro uit Leader (Europees Landbouwfonds), 178.300 euro door de provincie Drenthe en 271.700 euro uit het RSP. Vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn heeft de gemeente miljoenen toebedeeld gekregen. Daaraan is wel de voorwaarde verbonden, dat de gemeente zelf bijdraagt. Van de in totaal 36 miljoen euro dragen zowel de gemeente als de provincie 7,55 miljoen euro bij. Het geld wordt besteed aan spoorgerelateerde zaken, zoals de spoorboog -waardoor rangeren in het centrum verleden tijd wordt- en de stationsomgeving. De loods van Van Gend & Loos is vermoedelijk gebouwd tussen 1911 en 1924. De loods is destijds in dezelfde stijl gebouwd als het toenmalige NS-station in Coevorden. Behalve als loods deed het gebouw dienst als douanekantoor en als kantoor van de Bentheimer Eisenbahn. Het pand was het laatst in gebruik bij Stichting Hulp Aan Polen (SHAP).

Momenteel zijn de werkzaamheden rond het station aan de zijde van het centrum in volle gang. Op De Holwert wordt de Parallelweg gewijzigd en komt langs het spoor. Er wordt een fietspad langs deze weg aangelegd, evenals een parkeerplaats voor langparkeren. Daarnaast komt er een verbinding tussen De Holwert en het centrum. Momenteel gaat de voorkeur uit naar een tunnel, maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen. De aanleg ervan vindt plaats vanaf 2017. Eerst wordt de spoorboog gerealiseerd waarna aanpassingen aan het spoor in het centrum worden gedaan. Tot slot wordt het ontbrekende deel in de stadsgracht hersteld.

Renovatie Van Gend & Loos loods Coevorden

Renovatie Van Gend & Loos loods Coevorden