show sidebar & content

De Bentheimer Eisenbahn in 2010


TRACTIE

April tot oktober 2010
Wegens een ongeval met één van hun locs (28 april 2010 in Haselünne) heeft de Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) een beroep gedaan op de Bentheimer Eisenbahn. Vanaf 30 april 2010 werd de D25 aan de EEB uitgeleend en werd meestal ingezet voor de vuiltreinen vanuit Dörpen/Meppen richting Salzbergen en terug. De inzet van de D25 is per 22 oktober beëindigd.

Juni tot augustus 2010
Wegens inbouw van ATB moest de BE hun paradepaardje, de D20 een tweetal maanden missen, vanaf half juni tot half augustus stond de loc bij de Arriva Werke GmbH te Neustrelitz. Vanaf 16 augustus was de loc weer volledig inzetbaar!


VERVOER

Zondag 3 januari 2010
Aankomst BE D25 met de allerlaatste vuiltrein (Hall Oostenrijk – Coevorden-Heege) + RBH 185 058 als Gz 228 vanuit Bad Bentheim.

Dinsdag 5 januari 2010
Vandaag vertrok BE D25 + de lege vuiltrein + RBH 185 058 als Gz 231 ri. Bad Bentheim, de laatste lege versie bestond uit 72 vuilcontainers.

Vrijdag 8 januari 2010
Na Wintershall in Emlichheim te hebben bediend is BE D22 met veertien ketels (Zaes’n) als olietrein Gz 209 vertrokken richting Esche/Osterwald. Na terugkomst op Emlichheim Bf werd een EVS-silowagen (bediening Emsland Stärke GmbH) opgepikt en naar Coevorden-Heege gebracht, later vandaag werd deze met trein Gz 225 richting Bad Bentheim Nord gestuurd.

Dinsdag 12 januari 2010
Vandaag vertrok BE D21 + Gz 225 + D22 richting Esche, onder andere met één Hbbillns met potgrond, sinds lange tijd werd TREF Ego Substrates B.V. in Coevorden weer eens bediend!

Woensdag 13 januari 2010
Ondanks de aanhoudende vorst van de laatste tijd vertrok er toch een lege cementtrein vanaf Coevorden-Heege richting Deuna Zement GmbH in Thüringen, tot Bad Bentheim gebracht door BE D22 waarna de trein door CFL Cargo 185 523 werd overgenomen. De lege containers hadden al een behoorlijk tijdje op de ETC II doorgebracht!

Zaterdag 16 januari 2010
Raiffeisen Zentrallager e.G. in Emlichheim, gelegen aan de Hafenbahn aldaar, werd vandaag bediend, met maar liefst acht Tds’n (vanochtend met trein Gz 204 vanuit Bad Bentheim op Coevorden-Heege aangekomen) toog BE’s D24, door een winters landschap, richting eindklant.

Maandag 18 januari 2010
Het aardappelseizoen is vandaag begonnen met het vertrek van tien Hbbillns’n richting Nordhorn-Süd en verder, BE D24 toog met Gz 225, die verder bestond uit enkele lege rongenwagens, een Laans met boomstammen en de gebruikelijke tankcontainers om 17.10 vanaf de ETC II richting Duitsland. Ook zijn 40 Fcs’n met bruinkoolbriketten vanuit Bad Bentheim op de ETC II in Coevorden gearriveerd, bestemming: Norit Klazienaveen? Wordt nog steeds heel geheimzinnig over gedaan, dit vervoer!

Woensdag 3 maart 2010
Wegens de lange en strenge winter begin dit jaar is vandaag pas de eerste grindtrein vanuit Bad Bentheim gearriveerd, BE D23 bracht het geheel als trein B 330 richting de ETC II.

Zaterdag 13 maart 2010
Na eerst Güterzug 204 vanuit Bad Bentheim naar Coevorden-Heege te hebben gebracht mocht BE D25 de terugreis ook “iets” meenemen en wel de lege cementtrein die – wat later bleek – maar tot Nordhorn-Süd reed, de maandagochtend daarna (15 maart) werd de verdere reis richting Bad Bentheim volbracht.

Maandag 15 maart 2010
Het vervoer van het eerste militaire materieel dit jaar is een feit, BE D23 toog met trein B 367 vanaf Coevorden-Heege richting Bad Bentheim, einddoel van de militaire trein was Oberlausitz (ten oosten van Dresden) en is beladen op de oude losweg (ETC I)!

Zaterdag 20 maart 2010
Naast de (tank)containers van Ludwigshafen bestond Gz 204 vandaag tevens uit 7 Tds’n met Kalirohsalz (kaïniet), bestemd voor Raiffeisen Zentrallager e.G. in Emlichheim. Later die dag ging de D21, die eerst Gz 204 naar Coh had gebracht, met een lege Deuna-cementtrein aan de haal. Opmerkelijk was dat Raiffeisen in Veldhausen ook was bediend met dezelfde type wagens.

Woensdag 24 maart 2010
BE D22 had vandaag de twijfelachtige eer om het grootste deel van de Deuna-cementtrein vanuit Bad Bentheim richting Coevorden-Heege te brengen, de D25 mocht het overige deel met Gz 204 vervoeren!

Donderdag 1 april 2010
Wederom een militaire trein op het BE-lijntje, De D20 toog met een fraaie MVV onder treinnummer B 354 vanuit Bad Bentheim richting Coevorden-Heege, de tractie werd geleverd door – hoe kan het ook anders – de D20.

Donderdag 15 april 2010
Vandaag bestond grindtrein B 330 uit bijzondere wagens, te weten Railpro Fccpps’n, bestemd voor de BBE GmbH op het Europark alhier, later die dag bracht de D20 de lege versie weer naar Bad Bentheim, SBBC 421 388 reed in opzending mee! 20 April werd bovenstaande nogmaals herhaald!

Dinsdag 4 mei 2010
Om 10.00 uur vertrok BE D24 met een beladen houttrein (bestaande uit 20 Laaps’n) vanaf de ETC II, als trein B 355 richting Nordhorn-Süd alwaar de D23 “hulp” bood om het laatste stuk tot Bad Bentheim (in dubbeltractie) te volbrengen. Na om 11.50 in Bad Bentheim te zijn gearriveerd werd de fraaie OHE 270081 voor de trein geplaatst om vervolgens om 12.25 uur richting Stendau te vertrekken.

Dinsdag 25 mei 2010
Vandaag arriveerde de allerlaatste Co-Shuttle onder ACTS-vlag op de ETC II, gebracht door de 1606. Wegens een lokkentekort werd de lege olietrein ’s avonds door de D5 vanuit Osterwald naar Emlichheim gebracht, vrij uitzonderlijk!

Zaterdag 29 mei 2010
Gz 215 bestond vandaag uit 31 lege Sgns’n die de dag erop aan CTL werden overgedragen, deze bracht het geheel dezelfde dag nog richting Oława in Polen! De Sgns’n hadden wegens de kredietcrisis ongeveer een half jaartje op Coevorden-Heege “doorgebracht” (opstal).

Woensdag 23 juni 2010
De bediening van SBR GmbH op Nordhorn-GIP werd vandaag verzorgd door de HVLE (met Blue Tiger V330.3), de wagens waren van het type Faeeprrs, de fraaie grindtrein werd begeleid door Roemeense werknemers. Normaliter brengt de HVLE de trein tot Bad Bentheim alwaar BE de trein overneemt. Later bleek dat deze wagengarnituur niet echt een succes was gezien de lange lostijden, de proef is dan ook na twee ritten beëindigd!

Zaterdag 17 juli 2010
Omdat de lege cementtrein vandaag maar tot Nordhorn-Süd reed werd CFL 185 567 in opzending meegestuurd, op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de e-loc gelijk achter de D21 werd meegestuurd! Maandag 19 juli werd het laatste stukje tot Bad Bentheim volbracht.

Maandag 26 juli 2010
In opdracht van Van Triest Veevoeders te Hoogeveen reed vandaag de allereerste Pinnow-Shuttle tussen Pinnow-Uckermark en Coevorden-Heege. De H&S Foodtrans-tankcontainers hebben vloeibaar veevoer voor de varkens- en rundveeindustrie als inhoud en is afkomstig uit de raffinaderij van NBE Nordbrandenburger BioEnergie GmbH te Schwedt/Oder. In Coevorden wordt het (nog steeds) warme goedje in vrachtwagens overgeladen en verder vervoerd.

Donderdag 19 augustus 2010
Na afwezigheid van een paar maanden is de D20 weer paraat, nu voorzien van ATB, ingebouwd bij de Arriva Werke te Neustrelitz en…, de loc mocht meteen weer aan de bak om een zware Pinnow-Shuttle vanuit Bad Bentheim richting Coevorden-Heege te vervoeren. Ook vond vandaag de bediening van Raiffeisen Zentrallager e.G. te Emlichheim plaats.

Woensdag 25 augustus 2010
De wagens waren sneller van hun inhoud “verlost” dan verwacht want om 15.30 liep BE D23 met leeg grind (bediening SBR GmbH) vanuit Nordhorn-Süd te Bad Bentheim binnen. Hierna werd de fraaie HVLE “Blue Tiger” V330.4 (ex-MKB V20) voor de trein geplaatst en om 16.10 vertrok het geheel (41 CFL Cargo Facs’n om precies te zijn) ri. Rheine en verder…

Dinsdag 31 augustus 2010
Vandaag werd Coevorden-Shuttle 51361 via Bad Bentheim over het BE-lijntje omgeleid, de reden hiervan is me nog steeds onduidelijk maar goed! Tezamen met RRF 19 en 16 toog de D21 met een volbeladen containertrein richting de ETC II.

Maandag 6 september 2010
Zo af en toe rijdt een bruinkoolbrikettentrein, zo ook vandaag als BE D23 met 40 Fcs’n (gebracht door DBS 155 256) om 20.15 uur vanuit Bad Bentheim als trein B 376 richting Coevorden-Heege vertrekt. De donderdag erop ging de D20 met de lege versie aan de haal!

Maandag 4 oktober 2010
Op Werelddierendag mocht D22 de Pinnow-Shuttle (bestaande uit slechts 40 tankcontainers) naar de ETC II vervoeren, vrij zeldzaam!

Dinsdag 5 oktober 2010
De olietrein Emlichheim-Osterwald werd vandaag rechtstreeks naar Lingen-Holthausen gebracht, dit alles ter weging, ’s avonds werd het geheel alsnog naar Osterwald gebracht. 6 Oktober werd alles nogmaals herhaald maar nu met de lege versie, beide dagen werd de tractie verzorgd door BE’s paradepaardje, de D20!

Zaterdag 9 oktober 2010
Wederom het vertrek van een uiterst fraaie houttrein vanaf Coevorden-Heege. Op deze mooie en zonnige zaterdagochtend vertrekt de D20 en D21 (dubbeltractie) als Güterzug 215 richting Bad Bentheim, dat de trein met een half uurtje vertraging reed mocht de pret niet drukken!


BIJZONDERHEDEN

 1. Het BE-tracé heeft op wederom diverse plekken spoorvernieuwing ondergaan waarbij voor een groot deel gebruik is gemaakt van zogenaamde “Y-Stahlschwellen”, enkele vernieuwde stukken zijn; tussen Lamberg en Kleinringe en het emplacement van Esche.
 2. De laatste maanden van 2010 laat de Bewehrungs- und Betoncenter Europark GmbH (BBE) in Coevorden grind aanvoeren uit Quedlinburg in wagens (Eaos’n en Eanos’n van het Franse Nacco). Na aankomst op Coevorden-Heege wordt de trein in drie delen van elk tien wagens geplaatst. De tien wagens kunnen daarna door één van de twee rail-/wegvoertuigen van Dollegoor GmbH, ook gevestigd op het terrein van de BBE en aangewezen voor het rangeerwerk, langs de mobiele kraan worden gereden die de trein lost. De tractie tussen Quedlinburg en Bad Bentheim wordt overigens verzorgd door de MWB (MittelWeserBahn), de locs worden bijna altijd in opzending meegestuurd naar de terminal.
 3. De Bentheimer Eisenbahn verzorgd het vervoer van Windhoff-voertuigen tussen Bad Bentheim en Weil am Rhein. Alvorens een rit wordt ingepland worden de voertuigen eerst uitvoerig getest tussen Nordhorn-Süd en Bad Bentheim Nord v.v. De firma Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, gevestigd in Rheine, produceert onderhouds- en tunnelreddingstreinen volgens een basis waarop diverse installaties modulair kunnen worden aangebracht.
 4. Dit jaar vonden een viertal speciale ritten plaats;
  28-08-2010: DGEG (Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V.), organiseerde, tezamen met de FSB (Förderverein Schienenbus e.V.), een rit tussen Dortmund en Coevorden NS, uitgevoerd met maar liefst 4 Railbussen.
  04-09-2010: ASM Münster (Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr Münsterland e.V.) reed, t.b.v. het Straßenkulturfest te Nordhorn, diverse slagen met DB Regio Talent 643 062 tussen de Duitse stad en Bad Bentheim Nord.
  08-10-2010: Bij wijze van proef reed de BE twee Schülerzüge tussen Bad Bentheim Nord en Gildehaus v.v., tractie werd geleverd door Köf D4 en de D24, beide treinen zaten tot de nok toe vol dus de proef was geslaagd!
  12-12-2010: Ten bate van de nieuwe pendeldienst Bad Bentheim-Oldenzaal-Hengelo v.v. (Grensland Express) maakte DB Regio Talent 643 565 diverse slagen tussen Bad Bentheim en Nordhorn.